• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Zingevingsvragen


Zingevingsvragen
Ieder mens stelt zich vragen over het leven en het bestaan,over het leven dat wordt geleid en keuzes die worden gemaakt. In bepaalde periodes van ons leven staan zingevingsvragen (of levensvragen) nadrukkelijker op de voorgrond. Ook ingrijpende verlieservaringen, ziekte en tegenslag kunnen kwetsbaarheid oproepen en meer vragen oproepen zoals:

• Waarom ben ik hier? ben ik dit?
• Is dit mijn leven? wat is het doel? wat is belangrijk, wat is de zin van het bestaan?
• Ik heb alles en toch voel ik mij niet gelukkig, waar doe ik het voor?
• Ik leef dit leven nu wel maar is dit echt vervullend?
• Welke waarden zijn in mijn huidige levensfase belangrijk voor mij?
• Wanneer ervaar ik mijn leven, werk, relatie, contacten als zinvol?
• Hoe verhoudt zich dit tot mijn omgeving?

Zingevingsvragen gaan vaak samen met:
• Een gevoel van innerlijke eenzaamheid, leegte, verdriet, onzekerheid, angst
• Zwaarte en veel vragen: waarom elke dag hetzelfde, of weer in de rij bij de supermarkt
• Dieper verdwalen in je hoofd
• Leren begrijpen van je waarde als mens en betekenis ervan
• Een gevoel alleen aan de buitenkant te leven en op de automatische piloot
• De ervaring van terug geworpen zijn op jezelf in het vinden van antwoorden

Zo’n overgangsfase kan bijvoorbeeld een overgang zijn van:
• Een leven als ‘expat’, naar een leven waarin je weer opnieuw gaat inburgeren
• Een onbezorgd leuk leven naar een leven met sleur, leegte of beperkingen
• Interessant werk naar een leven waarin dit ongewis is geworden
• Verandering van betekenis van moederschap, vaderschap of partnerschap
• Een leven ‘in de overgang’ bij overgangsklachten (vrouwen) etc

Therapie bij zingevingsvragen
Soms loop je vast in de vragen en het vinden van een eigen antwoord mede doordat bestaande kaders waarin over antwoorden kon worden gedacht, aan betekenis hebben verloren.

In therapie doen we onderzoek en plaatsen we je vraag in een ruimer kader van je levensverhaal. Waar sta je nu in het leven, wat heeft je tot nu toe gedreven, waar is dat gestagneerd en waar zet je jezelf vast? Wat inspireert je werkelijk? Wat zijn je regels en belangrijke waarden, wat zijn je dromen? Hoe geef je invulling?

Methoden zoals ACT, Core energetica, en een socratische vraagstelling bieden een prima ingang.


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP