• het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Klachtenregeling


Druk Druk Druk
Van de ketel graag
Loesje


Beroepsverenigingen

Als psychosociaal therapeut en lichaamsgericht therapeut ben ik lid van twee beroepsverenigingen en een overkoepelende organisatie. Het NVPA, de SBLP en RCBZ. Door aansluitingen bij deze verenigingen wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Ook worden de consulten door inschrijving bij deze verenigingen (gedeeltelijk) vergoed uit het aanvullend pakket, bij de meeste zorgverzekeraars.


Beroepscode NVPA en SBLP

Ik werk volgens de beroepscode van de Stichting Beroepsvereniging lichaamsgerichte Psychotherapie (SBLP) en het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociale therapeuten en Agogen (NVPA). Beide beroepsverenigingen willen kunnen garanderen dat de client bij hun leden in professionele handen is. Hiertoe hebben de SBLP en het NVPA een beroepscode opgesteld – de eisen, richtlijnen en gedragsregels van een behandelend therapeut. Het gaat om principes als: integriteit, verantwoordelijkheid, respect en deskundigheid. Therapeuten die lid zijn, zijn te herkennen aan het keurmerk en moeten zich aan deze beroepscode houden.

Zij voeren een actief kwaliteitsbeleid. Dit betekent dat mijn praktijk werkt volgens een aantal afspraken over professionaliteit, kwaliteit en praktijkvoering.


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RCBZ)

Deze stichting is een overkoepelende organisatie die therapeuten die minimaal een HBO hebben gevolgd, in de complementaire gezondheidszorg certificeert en registreert. Al degene die zijn opgenomen kunnen de beschermde titel Registertherapeut BNG® voeren.


Wat te doen als je een klacht hebt?

Mijn uitgangspunt is dat ik iedereen met respect wil behandelen en streef naar openheid, eerlijkheid en professionaliteit. Wanneer je onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden bent, hoop ik dat je dit bij mij meldt zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken. Komen we er samen niet uit, dan kun je met je klacht bij de SBLP of NVPA terecht.

Voor meer informatie over de klachtprocedure kijk op de website: www.sblp.nl en www.nvpa.org


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP