• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Traumaverwerking


Wellicht is alles wat aan verschrikking leeft
in zijn diepste wezen niet anders
dan iets wat onze liefde nodig heeft
Maria Rilke


Trauma alsnog verwerken

Een traumatische ervaring wil zeggen dat je in je diepste wezen bent geraakt. Vaak ontstaan er klachten en zijn er symptomen van uiteenlopende aard aanwezig als het niet lukt om de ervaring te verwerken. Het heeft een effect op  je diepste gevoelens van veiligheid, integriteit en eigenwaarde.

Vaak weten we heel goed dat we een trauma hebben opgelopen aan een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen. Soms hebben we twijfels. We denken dat het een vastgestelde diagnose zoals PTSS moet zijn, om voor behandeling van trauma in aanmerking te komen. Of we denken dat trauma uitsluitend het gevolg is van een oorlog, verkrachting of een mishandeling.


Het kenmerk van Trauma

Elke gebeurtenis die te snel, te overweldigend, onverwacht en te heftig was, waarvan je later de invloed nog merkt, valt onder trauma.  Ook als je geen herinnering hebt, maar merkt dat je verschijnselen hebt die je niet goed thuis kunt brengen, zou op trauma kunnen wijzen.


Mogelijke symptomen van Trauma

Bij een trauma is het zenuwstelsel uit balans. Als er nare ervaringen zijn geweest kan het zijn dat je brein deze niet goed heeft kunnen verwerken. Dit uit zich in symptomen:

  Spanning, onrust, kort lontje, overmatige alertheid, woede, boosheid
  Dissociatie met klachten van vervreemding en fragmentatie
  Weinig meer voelen, of juist veel (hooggevoeligheid), gevoelig voor prikkels
  Gebrek aan levendigheid, onmacht, schuld, schaamte, schrikachtig of op je hoede zijn
  Concentratie-, en slaapproblemen en akelige dromen
  Lichamelijk: oppervlakkig ademen, hartkloppingen, moe, pijn, duizelig, misselijk
  Gevoel van onveiligheid, angst, paniekaanvallen, hyperactiviteit, controledwang


Traumabehandeling

Door traumabehandeling worden de symptomen gereduceerd of weggenomen. Je komt meer en meer tot jezelf en geeft het gebeurde een plaats. Hierdoor word je niet meer getriggerd in allerlei situaties, en je voelt je rustiger, meer ontspannen, energieker en krachtiger. Je raakt meer vertrouwd met je lichaam en wordt niet langer gekweld door angst, schuld en schaamte. Je kunt met meer (zelf-) compassie in het leven staan en het leven ten volle leven en ervan genieten.


Het proces

therapie ligt de nadruk op herstel van de verwonding. (trauma is het Griekse woord voor wond).  Dit komt neer op het stimuleren van verwerking, het vrijmaken van spanning van traumatische stress en herstel van balans.

Bij een trauma denken de meeste mensen al snel aan de gebeurtenis zelf: een overval, oorlog, natuurramp, mishandeling of verkrachting. Mijn zienswijze reikt verder.

Specialisatie: emotionele verwaarlozing
Ik heb mij gespecialiseerd in vroegkinderlijk trauma, waarbij je als kind emotioneel bent verwaarloosd. Dit brengt behalve klachten, copingmechanismen met zich mee die vroeg of laat op kunnen spelen en die op dat moment ook niet meer functioneel blijken te zijn. Op zo’n moment merken we meestal dat we minder tevreden zijn met onszelf en het leven dat we leiden, dan dat we dachten.

Allerlei situaties waarin er een ervaring was van onmacht, ontoereikendheid, een verlies van gevoel van veiligheid en van grenzen, zijn hiertoe te rekenen. Veel van deze gebeurtenissen zijn terug te voeren op trauma. Trauma is van invloed op je denken, en je doen en laten, het beeld wat je hebt van jezelf en de wereld. Het kan zomaar ineens de kop opsteken, getriggerd door een specifieke situatie die er niets mee te maken heeft.

Specialisatie: narcistisch misbruik
Veel cliënten in mijn praktijk hebben last van narcistische mishandeling. De impact is groot, en vraagt om een specifieke benadering om weer volledig op jezelf te kunnen vertrouwen en te kunnen zijn wie je bent.

Uit het praten “over”
Praten en anders denken helpen vaak onvoldoende omdat trauma primair biologisch is. Herstel vraagt om verwerking in ons zenuwstelsel, via de weg van het lichaam. Somatic experiencing (SE), is als traumabehandeling hiervoor ontwikkeld.


Wat betekent dit voor de behandeling?

Op de eerste plaats dat er geen diagnose PTSS hoeft te zijn, om profijt te hebben van een traumatherapie.


Wat is traumatherapie?

Somatic Experiencing is een psychosomatische methode. Dit betekent dat een trauma een impact heeft op het lichaam (soma). We werken met de dynamiek tussen sensaties in het lichaam, gedachten, gevoel, gedrag, beelden. De methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie. ISP is een vervolg ervan, en verfijnt de methode door de hulpvraag te vertalen naar blokkades in het lichaam en directer te kunnen werken met emoties.Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Trauma, is mijn belangrijkste specialisatie. Trauma leidt vaak tot psychische en lichamelijke klachten, en tot vervreemding.

Om mijn werk goed te kunnen doen ben ik opgeleid tot traumatherapeut bij Somatic Experiencing Nederland, in SE en diverse vervolg-opleidingen w.o. Brainspotting, ISP en neuroaffectieve psychotherapie. Daarnaast ben ik lichaamsgericht (psycho-) therapeut en volgde ik de EMDR opleiding en een TRE cursus.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP