• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Werkvormen in therapie


Stromingen die mijn opvattingen over persoonlijkheid en psychologie ondersteunen
Bij Jung, grondlegger van de spirituele psychologie, zijn zelfverwerkelijking en zingeving belangrijke thema’s. Hij bestudeerde de geschiedenis van de psychologie en vele verschillende culturen en was zich bewust van de invloed van cultuur op de menselijke ontwikkeling.
Reich, grondlegger van de leer van de karakterstructuren, bouwde de psycho-analytische theorie van Freud uit.
Pierrakos
Berne
Levine

Ik kijk met een holistische blik; dus hoe het gaat in fysiek, mentaal, emotioneel en relationeel opzicht. En verder let ik op symptomen, blokkades, overtuigingen, spierspanningen, innerlijke conflicten, disbalans en eventuele oude wonden waar mogelijk eerder veel over is gesproken maar waarin nog steeds de last ervan is blijven voort bestaan.


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP