• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Psychotherapie Amsterdam: algemene informatie


“Alleen dat wat iemand werkelijk is, heeft helende kracht”.
CG Jung


“Therapie is het aanspreken van helende kracht”

Psychotherapie Amsterdam is een zoekterm. Ik bied op de eerste plaats lichaamsgerichte psychotherapie. Als lichaamsgericht therapeut ben ik geregistreerd bij de beroepsvereniging SBLP (alleen toegankelijk voor lichaamsgerichte psychotherapeuten die minimaal een vier jarige opleidingen hebben gevolgd). Zoek jij op psychotherapie Amsterdam dan is de kans groot dat deze vooral cognitief is georiënteerd. De insteek van cognitieve therapie hoeft niet per definitie beter te zijn vanwege haar wetenschappelijk bewezen karakter. Het zegt ook helemaal niets over het missen van een wetenschappelijke grondslag.


Voor veel nieuwe therapieën zoals lichaamsgerichte psychotherapie, traumatherapie (brainspottting en somatic experiencing) en ACT is er simpelweg nog te weinig onderzoek gedaan. Er ligt wel degelijk een wetenschappelijke basis aan ten grondslag. Wat het wel zegt is dat mijn vorm van psychotherapie, traumatherapie of gedragstherapie niet wordt vergoed uit de basisverzekering. Wel uit de aanvullende verzekering.

Daarnaast werk ik als psycho-sociaal therapeut en ben ik ook lid van de NVPA. Een vereniging van psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen met strenge toelatingseisen. Onder deze discipline vallen veel van mijn specialisaties en werkmethodes samen. Ik werk veel met:

Bewegingsoefeningen uit de core-energetica en bio-energetica

ACT en Traumatherapie (Somatic Experiencing). Hierbinnen maak ik ook nog gebruik van andere methodes zoals opstellingen, TA, MBCT (mindfulness therapie), MBCL (compassie therapie), ISP (somatische psychotherapie), counseling, oplossingsgerichte en cognitieve therapie. Hieronder een opsomming die minder statisch is dan het mogelijk klinkt.


Psychosociale therapie

Psychosociaal therapeuten zijn professioneel erkende zorgverleners met veel opleiding en ervaring. Psychosociale therapie houdt rekening met wat er in je omgeving speelt en in je leven. Samen met jou kijk ik naar de context van je ervaringen, je systeem van herkomst, welke overtuigingen je hebben gevormd, welk innerlijk conflict de boventoon voert, hoe deze tot blokkades leiden en hoe je toegang kunt krijgen tot je levensenergie. Je leert je goed af te stemmen op je gevoelens en behoeften, en je keuze vrijheid van handelen hiermee in overeenstemming brengen.


Wat is ACT?

ACT is een vorm van gedragstherapie die de laatste tijd steeds meer als een evidence based therapie in zwang is geraakt. De therapie is een ervaringsgerichte methode die veel gebruik maakt van metaforen en oefeningen, en die helpt persoonlijke veerkracht te ontwikkelen en het algemeen gevoel van welzijn vergroot. Je leert om op een flexibele manier beter met hindernissen in je leven om te gaan. Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met depressie, angst en chronische pijn baat hebben bij ACT.


Wat is Traumatherapie: Somatic Experiencing?

Somatic Experiencing is een nog relatief onbekende lichaamsgerichte traumatherapie gebaseerd op wetenschappelijk neurologisch onderzoek. Uitgangspunt is dat het trauma niet herbeleefd hoeft te worden om verwerking te bewerkstelligen. Het helpt spanning en stress loslaten waardoor rust kan terugkeren in lichaam en geest. Je herstelt als het ware verbindingen tussen je cognities (weten, denken), je gevoelens, zintuigen en lichaamssensaties. Stap voor stap komt het vertrouwen weer terug en verdwijnen de klachten. Ook deze methode helpt je veerkracht te vergroten.


Wat is coaching?

Mijn manier van werken als therapeut heeft coachend karakter. Als coach sta ik naast je en nodig ik je uit tot zelfonderzoek en het nemen van een volgende stap. Ik kan hier diverse werkwijzen voor inzetten. Mijn coachingsvaardigheden en daarmee samenhangende werkwijzen heb ik volop ontwikkeld in mijn werk. Wat die volgende stap is, bepaal je zelf. Je krijgt van mij concrete handvatten om mee aan de slag te gaan, en waar relevant geef ik oefeningen mee of we oefenen met gedrag dat helpend is voor het nu. Het kan ook zijn dat je niet goed weet, welke hulp je nodig hebt. Ook dat kan ik samen met je onderzoeken. Ik beschik over een groot en breed netwerk om je eventueel (ook in overleg met je huisarts, als dit aan de orde is) te verwijzen mocht dit wenselijk zijn.


Wat is Core Energetica?

Core Energetica is een lichaamsgerichte therapie vorm voor persoonlijke groei ontwikkelt door psychiater John Pierrakos collega van Alexander Lowen. De methode is gericht op zelfbewustzijn, welke helpt gevoelens te verdiepen en innerlijke kracht te vergroten. Core Energetica is met name geschikt bij behandeling van spanningsklachten, bij stress en burnout, rouw en verwerking van (oude) pijn en trauma, behoefte aan ondersteuning en het zoeken naar zingeving en verdieping.

Core energetica neemt de gezonde creatieve kern (CORE) van elk mens als uitgangspunt en gaat er verder vanuit dat de oorspronkelijke levensenergie in ieder mens aanwezig is, maar geblokkeerd geraakt kan zijn door allerlei overtuigingen of levensomstandigheden. Zo kom je in de “overlevingsstand”: je leerde om te gaan met de situatie en trok conclusies. Core energetica helpt je om dit bewust te worden, en los te laten wat je niet meer nodig hebt. Door lichaamsgerichte oefeningen komen spanningen en gevoelens meer naar boven. Dit naar buiten brengen, helpt je om te verwerken en gevoelens een plek te geven.

Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens. Op basis van diverse invalshoeken draag ik hieraan bij. Het raakt mij telkens weer als ik zie dat mensen in beweging komen en een andere wending kunnen geven aan hun leven.

Ik ben lid van NVPA en SBLP. Deze beroepsverenigingen hanteren een streng toelatingsbeleid wat betreft scholing en professionalisering. Er wordt toegezien op de eisen die aan de praktijk worden gesteld.
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP