• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Klachten en vragen


Alles waarvan we ons niet bewust zijn, bevindt zich in geprojecteerde toestand.
C.G. Jung


Psychologische, fysieke en relationele klachten

Psychologische klachten kun je op verschillende manieren ervaren. Soms weet je niet goed waar ze vandaan komen. Ook fysieke klachten kunnen een psychologische oorzaak hebben zoals bij spierpijn, hoofdpijn, pijn op de borst, maagklachten, hyperventilatie, vermoeidheid. Soms weet je niet veel meer dan dat je niet lekker in je vel zit of ervaar je vooral moeite met jezelf of de ander in de relationele of werksfeer. Bijvoorbeeld: moeite met het leggen of het vasthouden van contacten, het moeilijk of niet goed verdragen van intieme contacten of conflicten die zich herhalen in relaties of op het werk.


Psychische klachten

Meestal komen mensen in therapie als er klachten zijn. Je doet er goed aan om deze klachten te onderzoeken, zeker als deze al langere tijd je functioneren belemmeren of telkens terug keren. Te denken valt aan:
   Landurige of intense somberheid
   Verwerkingsproblemen (“oud zeer”, een onverwachtse of ingrijpende gebeurtenissen)
   (Gecompliceerde) Rouwverwerking
   Emotionele verwaarlozing in de jeugd
   Sterke minderwaardigheidsgevoelens
   Langdurige ervaring van leven in een narcistische dynamiek
   Sterke minderwaardigheidsgevoelens
   Assertiviteitsproblemen
   Identiteitsproblemen of problemen rondom je persoonlijkheid
   Arbeidsgerelateerde problemen
   Problemen in de relationele sfeer
   Angsten
   Stress, overspannenheid, burn-out
   Zingevingsvragen


Geen klachten op de voorgrond?

Dat kan vreemd klinken: in therapie gaan terwijl je geen klachten ervaart. Ook voor vragen rondom ‘persoonlijke groei’ en je persoonlijke leven kun je bij mij terecht. Voorbeelden van geformuleerde doelen, van cliënten die bij mij in therapie zijn:
   Een beter contact met mijn gevoel, mijn behoeftes en potentieel
   Het innemen van mijn eigen ruimte, sociaal vrij zijn
   Een overtuigend gevoel dat ik oké ben zoals ik ben, zonder tegenprestatie
   Ontspannen, licht en relaxed kunnen leven
   Het begrijpen en reguleren van mijn emoties vrij van overreactie
   Keuzes kunnen maken in volle vrijheid
   Nee durven zeggen vrij van angst voor gevolgen
   Meer energie, flow en echt plezier in mijn leven
   Verbinding ervaren met mezelf en de wereld om mij heen
   Een hogere frequentie naar liefde, plezier en rust
   Het terug krijgen van vrijheid in zelfexpressie
   Mijn energie kunnen managen, in mijn energie blijven
   Leren accepteren wat ik niet kan veranderen


Contact opnemen?

Als je een drempel ervaart om contact te zoeken, omdat je twijfelt of denkt dat het wel mee valt, aarzel dan niet. Ik kan samen met jou verder kijken of je bij mij op je plek zit, of samen verder kijken naar iemand die beter kan aansluiten op jouw vraag.


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Waarin jij je in wilt ontwikkelen, bepaal jezelf. Als je vraag niet helemaal duidelijk is, werken we daar naar toe.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP