• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Werkwijze


“Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt.
Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt wordt wakker”
C.G. Jung


Een werkwijze die het verschil maakt

Ik verzorg een brede aanpak en betrek de diepere lagen erbij. Dit gaat over echt kunnen zijn, je potentieel naar buiten kunnen brengen, en loskomen van datgene wat vastzit. Ik werk op basis van jouw hulpvraag en niet op basis van een diagnose en een daarmee samenhangend behandelprotocol. Ik put uit mijn ruime therapeutische en coachende ervaring en kennis op diverse fronten van therapeutische invalshoeken. Overigens is er geen enkele therapeut die precies dezelfde werkwijze hanteert. Elke therapeut maakt hierin een verschil waarbij het ene of de een niet beter hoeft te zijn dan de ander. Het verschil wordt gemaakt door de therapeut zelf: de persoon, de doorgemaakte ontwikkeling, specialisaties in therapieën, bagage aan opgedane kennis, levenservaring, werkervaring en bewust-zijn.


Startpunt

Nadat je je hebt aangemeld, maken we een afspraak voor een kennismakings-intakegesprek. Dit is bedoeld om inzichtelijk te krijgen wat je aandacht vraagt en of je bij mij op je plek bent. We inventariseren samen je vraag, je doelstelling en je verwachtingen. Je vraag staat centraal, en bepaalt de koers van het therapietraject. Op basis hiervan bepalen we de aard van het traject: lichaamsgerichte psychotherapie, traumatherapie, ACT, gesprekstherapie, coaching of een combinatie.


Het vervolgtraject

Als we besluiten om verder te gaan, stuur ik je een informatieformulier met een aantal vragen over eventuele klachten of symptomen, je focusvraag en je doel (waaraan meet je af of het traject behulpzaam is geweest), je werk, je woonsituatie, je verleden (korte biografie met belangrijkste gebeurtenissen), je sociale netwerk en je hulpbronnen (wat helpt je?). Deze informatie biedt een heldere focus waarmee je aan de slag kunt. De aard, duur en frequentie van de sessies hangt hiermee samen.


En dan?

Dan start het traject. We kijken naar wat klopt en wat niet, en naar wat echt voelt. Naar obstakels die in je leven in de weg zitten. Om daadwerkelijk stappen te zetten kan het in het begin behulpzaam zijn om wekelijks af te spreken ongeacht of het een kort of lang traject betreft. Hierna gaan we over naar een afspraak een keer in de twee weken.


Wanneer eindigt het traject?

Op deze vraag is maar een antwoord mogelijk. Wanneer jij dit wilt en nodig acht. Dat is anders dan in de reguliere zorg bij een psycholoog waar doorgaans wordt gewerkt met behandelindicaties die verschillen in duur van 5 tot 8 tot 12 keer. Bij een psychosociaal therapeut, zoals ik, ligt dit anders. Ervaring leert dat het stopt als de vraag is beantwoord. Dat kan al na vijf keer zijn of soms zelfs korter of na een jaar of langer. Soms komen cliënten weer terug of stappen in een vervolgtraject.

 

Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Mijn werkwijze is vooral een persoons-gerichte aanpak.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP