• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Invalshoek therapie Amsterdam oost


“Als we aan het licht brengen wat in ons leeft dan zal dat ons redden.
Doen we dit niet dan richt dit ons te gronde”

(Nag Hammadi geschriften)

Aan het licht brengen wat in je leeft
Als kind ervaren we stress wanneer onze verzorgers niet voldoende afgestemd zijn. Op den duur kan het idee ontstaan dat we niet oké zijn. Door het lichaam te betrekken in therapie kunnen onderdrukte emoties en gevoelens die vastzitten, ontdooien en terug keren in het bewustzijn. We komen in contact met ons diepste zelf en kunnen onze kerncapaciteit ontwikkelen.

Invalshoek therapie Amsterdam oost: Bij de kern komen
De kern is een begrip uit de core-energetica therapie. Volgens Pierrakos, de grondlegger hiervan is de kern, liefde en verbondenheid. Dit geeft energie. Bewustzijn en het ontwikkelen van je kerncapaciteiten is de weg er naar toe.

Invalshoek therapie Amsterdam Oost: Karakterstructuren
Karakterstructuren hebben hun wortels in de psychoanalyse met Reich als grondlegger. Pierrakos heeft zijn aanpak hierop verder ontwikkeld. Larry Heller heeft dit door ontwikkeld in overlevinsstijlen. Patronen en conflicten zijn onderdeel van deze overlevingsstijlen.

Overlevingsstijlen vormen zich tijdens de kindertijd als strategie om met uitdagingen van het leven om te kunnen gaan. Helaas leidt het vaak tot ontregeling, spanning, disbalans, onzekerheid, controle, geen hulp durven vragen, overdreven rationaliteit, en een eigenwaarde probleem. Iedereen ontwikkelt aanpassingsmechanismen in de vorm van gewoontepatronen die onze gedachten, gevoelens en doen en laten bepalen. Je bent je hiervan vaak niet bewust. Inzicht hierin kan je helpen om je vrijer en vitaler te voelen en je kwaliteiten te ontwikkelen.

Elke structuur houdt verband met een ontwikkeingsthema en levensvraag:
   Schizoide: kunnen aarden, er mogen zijn, contact, (hoog-)gevoelig voor impulsen van buiten
   Oraal: uit kunnen reiken, gevoelig voor wat er nodig is, en strijd rondom vervulling
   Masochisme: autonomie, gevoelig voor anderen, moeite met zelfgevoel, grenzen aangeven
   Psychopathie: vertrouwen, sterke eigen wil, controle, verbergen van angsten
   Rigide: leven met een open hart, zelfwaarde gebaseerd op performance

Wil je meer weten over karakterstructuren? Lees verder….

Invalshoek therapie Amsterdam Oost: Hechting
De insteek op overlevingsstijlen gaat samen met het onderzoeken van je hechtingsgeschiedenis. Dit is nodig om het ontsluiten van je kerncapaciteiten tot verbinding mogelijk te maken. Om te overleven hebben we contact en nabijheid nodig. Zonder, missen we deze mogelijkheid. Dit leidt tot patronen in je volwassen leven. Recent neurologisch onderzoek laat zien dat verandering mogelijk is als je als volwassene alsnog een steunende ervaring hebt. Met een therapeut kan er iets geheeld worden. Wil je meer weten over hechting? Lees verder….

Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP