• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

Hulp bij overspannenheid Amsterdam


Wanneer spreken we van overspannenheid (en niet van burn-out)?
Veel mensen melden zich ziek omdat ze lichamelijk en emotioneel niet meer in staat zijn om te werken. Als dit zo is, zijn er vaak symptomen zoals moeheid, gespannenheid, prikkelbaarheid, slaapproblemen, interesseverlies, lusteloosheid met daarnaast cognitieve, affectieve en lichamelijke klachten.

Veel mensen die overspannen zijn, zijn emotioneel overbelast en ervaren teveel stress. Overspannenheid kun je zien als een alles-of niets fenomeen waarbij het brein overbelast is geraakt. Bij burn-out ligt dit net iets anders.

Wat merk jezelf van overspannenheid?
Als je overspannen bent, heb je het gevoel dat je niet meer jezelf bent. Je hoofd zit vol, je kunt niets meer opnemen, of helder nadenken. Je hebt het gevoel dat je het niet meer aankunt en voelt je niet in staat om tot een oplossing te komen van je problemen. Nieuwe informatie verwerken, bv werken achter de computer, een krant lezen of een serieus gesprek voeren, lukt ook niet goed meer.

Oorzaken van overspannenheid
De belangrijkste oorzaak is overbelasting door een teveel aan stressoren, teveel negatieve prikkels, ergernissen en gevoelens en een teveel aan verplichtingen, gebeurtenissen en problemen (bv werkstress, relatie en-/of familieproblemen, onverwerkt verlies, behuizing-buren, financiële zorgen, belastende gebeurtenissen).

Herstel van overspannenheid bij ‘Het wijze lichaam’
Deze is net als bij burn-out fasegericht.
1. Onderzoek d.m.v. gesprek en vragenlijsten wat er precies aan de hand is.  Er zijn diverse aandoeningen die lijken op overspannenheid: CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), angstproblematiek, PTSS en burn-out. Daarnaast komt overspannenheid vaak voor samen met een depressie of met een burn-out. Gaat overspanning samen met een burn-out, dan dient eerst overspannenheid aangepakt te worden.
2. Een fase van noodmaatregelen (rust): de belastbaarheid verminderen door tijdelijk te stoppen met werken, ook als werkstress niet de belangrijkste aanleiding is. Het is een krachtige manier om de prikkels en de informatie terug te dringen. Breng een dagstructuur aan waarbij je in de avonden niets plant aan activiteiten. Overdag kun je denken aan wandelen, rusten, sporten, fietsen, koken, luieren, yoga, etc. Daarnaast oog voor leefstijl: goede slaaphygiëne, eetgewoonten etc.
3. Fase van probleemoplossing, en verwerken of om leren gaan met belastende gebeurtenissen: Het is een fase van het opsporen van stressbronnen, deze onderzoeken en aanpakken. Als de moeheid minder is en onthouden makkelijker wordt, kun je stapsgewijs weer aan het werk. Stressbronnen worden aangepakt door ook naar oorzaken van overspanning te kijken en de persoonlijke manier van ermee omgaan. Uiteraard pas als concentreren weer mogelijk wordt.

Ik zie dagelijks mensen die overspannen zijn geraakt, waarbij uit ervaring blijkt dat mijn praktische lichaamsgerichte aanpak goed werkt!


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP