• Het wijze lichaam

    “Responsibility to self simply means to acknowledge inner truth – our imperfections and our power and beauty” (John Pierrakos)

ACT therapie Amsterdam


Uit je hoofd, in je leven
Steven Hayes, grondlegger ACT

ACT therapie Amsterdam
Hoe zou je leven eruit zien als je niet meer wordt gehinderd door je verleden en het leven kunt leiden wat je graag wilt? Kan ACT hierin een verschil maken?

ACT, therapie voor leven in het hier en nu
ACT is een vorm van gedragstherapie. De kern van ACT is de filosofie dat vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. Voor veel mensen gaat in dit gedrag onevenredig veel energie zitten. We hebben het idee dat door te vechten we controle hebben over ons leven, en hebben de angst dat we als niet meer vechten we zullen verliezen. Op deze manier houden we ons gevangen met alles wat erbij hoort.

Wat is ACT?
De kern van ACT is de levensvisie dat zinvolle ervaringen het leven verrijken en dat vechten tegen het ‘onvermijdelijke’ uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Een belangrijk uitgangspunt is dat emotioneel lijden inherent is aan het bestaan en op zichzelf geen psychisch probleem hoeft te zijn. Bij ACT worden juist de vruchteloze pogingen tot bestrijding, vermijding en controle van normale innerlijke ervaringen gezien als oorzaak van psychische problemen. Bij ACT wordt daarom niet geprobeerd om emoties en gedachten te controleren en te veranderen.

ACT omvat een combinatie van verschillende thema’s waarmee wordt gewerkt:
-Mindfulness: in contact komen met het hier en nu m.b.v aandachtgerichte oefeningen
-Acceptatie: het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden
-Defusie: loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken
-Zelf als context: een andere meer flexibele relatie met jezelf creëren
-Waarden: ontdekken wat je belangrijk vindt in het leven
-Toegewijde actie: dingen gaan ondernemen op basis van je waarden

Wat betekent dit in de praktijk?
ACT therapie Amsterdam geeft je inzicht in de vraag wat er werkelijk speelt in je leven en geeft je handvatten om in actie te komen. Er wordt veel gewerkt met mindfulness, metaforen en ervaringsoefeningen. Je leert omgaan met het onvermijdelijke, door het proces van actieve acceptatie in te gaan. We nemen ook de taal onder de loep, het verschil tussen lijden en pijn, en regels en gedachten. Zo leer je gedachten te nuanceren en kijken met een open hart. Defusie, het veranderen van perspectief en zelfcompassie zijn belangrijke technieken om dit proces actief aan te gaan.


Hanneke van der Aalst

Over mijzelf:
met mensen werken aan hun ontwikkeling, dat is wat ik het liefste doe. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag ‘waarom doen mensen wat ze doen, in het licht van wat zij denken en voelen en de idealen die ze koesteren, en hoe vrij zijn mensen hierin’. Het inspireert mij om positieve kracht aan te spreken zodat dit omgezet kan worden in het realiseren van dromen en verlangens.

Ik ben lid van NVPA en SBLP
(lees meer over mij >>)
Hanneke van der Aalst - lid NVPA

Hanneke van der Aalst - lid SBLP